Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του προγράμματος Ναυτικοί στην Ευρώπη - Δράση προς την ισότητα

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα


Η εμπορική ναυτιλία αποτελεί ένα κλάδο δραστηριοτήτων που διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομία πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Είκοσι δύο από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν θαλάσσια σύνορα, συμπεριλαμβανομένων των επιβατικών στόλων. Οι ναυτικοί αντιμετωπίζουν πολλά σοβαρά προβλήματα όπως π.χ. το διαπολιτισμικό περιβάλλον που καλούνται να εργαστούν, κινδύνους απασχόλησης, χαμηλό ποσοστό συμμετοχής γυναικών, στρες που δημιουργείται από διάφορα αίτια συμπεριλαμβανομένου αυτού της χρήσης νέων τεχνολογιών. Εξαιτίας της εργασίας τους αντιμετωπίζουν επίσης εμπόδια στη συμμετοχή τους σαν ενεργοί πολίτες.

Το πρόγραμμα SEA (Seafarers in Europe - Action towards equality) στοχεύει στο να φέρει κοντά το πιο δυνατό σωματείο ναυτικών στην Ελλάδα με οργανισμούς και ενδιαφερόμενα άτομα στην Αγγλία (Ερευνητικό Ινστιτούτο I-WHO, Πανεπιστήμιο του Nottingham) και την Κύπρο, προκειμένου να ανταλλάξουν εμπειρίες, απόψεις και αξίες, να μάθουν από το παρελθόν και να αναπτύξουν ιδέες που θα βοηθήσουν για ένα καλύτερο μέλλον.

Τα κύρια θέματα που θα διερευνηθούν στα πλαίσια του προγράμματος είναι τα εξής:

  • Ενεργοί Ευρωπαίοι Πολίτες
  • Διαπολιτισμικός Διάλογος
  • Εργασιακές ευκαιρίες και απειλές στον τομέα της ναυτιλίας
  • Ίσες ευκαιρίες

Το πρόγραμμα SEA συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος “Ευρώπη για τους Πολίτες” 2007-2013 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Στόχος αυτού του προγράμματος είναι να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της και να διευκολύνει την πλήρη συμμετοχή τους στη δημιουργία μιας ενιαίας Ευρώπης. Μέσω αυτού του προγράμματος, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες διεθνούς ανταλλαγής και συνεργασίας, αναπτύσσοντας με τον τρόπο αυτόν την αίσθηση των κοινών Ευρωπαϊκών ιδεωδών και προωθώντας τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής συνοχής.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος “Ευρώπη για τους Πολίτες”.