ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΙΟ

Λόγος Προέδρου Γ.Βλάχου