ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υ.Ε.Ν.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν.Α.Τ. ΑΠΟ ΤΑ Κ.Ε.Π.