ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΕΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ