ΣΥΝΕΔΡΙΟ HELMEPA

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης Ποσειδώνια 2014 η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος - HELMEPA διοργανώνει Συνέδριο με τίτλο EnergyEfficiency Measures on Existing Vessels, την Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014, μεταξύ 10:30 και 14:00, στο Posidonia Conference Hall. Το Συνέδριο είναι ανοιχτό προς Αξιωματικούς ΕΝ οι οποίοι, εφόσον ενδιαφέρονται, μπορούν να εγγραφούν στην ακόλουθη ιστοσελίδα: 

http://www.helmepa.gr/microsite/register.html

ή στέλνοντας σχετικό 
email στη διεύθυνση helmepa@helmepa.gr 

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου υπάρχει στο σύνδεσμο 
http://www.helmepa.gr/microsite/