ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΟΙΑΡΧΙΚΗ ΗΧΩ

Τεύχος ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2001

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ  
QUALITY – PERFORMANCE – EXPECTATION

                                                
                                                        

                                            
Q
   = -------                                όπου :
                                                        
E     

P = Perceived performance ( by the customer )

E = Customer’s expectations

Σύμφωνα λοιπόν με την παραπάνω εξίσωση, η οποία εκφράζει, με απόλυτο τρόπο, τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας μπορούμε να πούμε ότι :

Ποιοτική Ναυτιλία ( και βεβαίως και οι υπηρεσίες της), είναι η ασφαλής, η φιλική προς το περιβάλλον και ιδιαίτερα προς το θαλάσσιο, αποτελεσματική και κερδοφόρος μεταφορά αγαθών και ανθρώπων δια θαλάσσης.
Προς εξασφάλιση λοιπόν της ποιότητος, πρέπει να συνυπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις καθ’ όσον λειτουργούν σαν κρίκοι της ίδιας αλυσίδας. Και όσο ο κάθε κρίκος είναι ισχυρός, τόσο και η ποιότητα στο σύνολό της θα είναι πιο αποτελεσματική.
Κάθε μία όμως και από τις ανωτέρω προϋποθέσεις έχει και τις δικές της παραμέτρους που η κάθε μια έχει και αυτή με τη σειρά της το δικό της βάρος και τη δική της αξία.

Εξειδικεύοντας το θέμα ποιότητα στο χώρο της ακτοπλοΐας, αλλά και όχι μόνον, εν όψει της νέας θερινής περιόδου, όπου εκατομμύρια επιβατών και οχημάτων θα διακινηθούν, θέλω να τονίσω ότι, ξέχωρα από τα όποια προβλήματα που εκ της φύσεώς τους δεν μπορούν να λυθούν ως δια μαγείας, όπως λιμάνια, υποδομές, πολυπλοκότητα και πολυποικιλία του όλου έργου, στο περιβάλλον που καλούμεθα να λειτουργήσουμε και να προσφέρουμε έργο, τα άλλα όλα όμως όπως πλοία υποβαθμισμένα ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες, κακοί διαχειριστές, ξεπερασμένες πρακτικές που κάποιοι από τους εμπλεκομένους προσπαθούν να επιβάλλουν, είτε είναι αρχές, είτε φορείς ή οτιδήποτε άλλο, δεν έχουν θέση στον χώρο. Δεν μπορούν να σταθούν και πρέπει οπωσδήποτε είτε να αλλάξουν τακτική, είτε να αποχωρήσουν.                                              -Δεν τους χρειαζόμαστε.
 Τα  όποια παραπτώματα, παραλείψεις αυτής της μικρής μερίδας, δεν πρέπει να αποτελούν κανόνα και συλλήβδην να επιβάλλονται ποινές, επιβαρύνσεις σε όλο το φάσμα της ναυτιλιακής κοινότητας που είναι και το πλέον υγειές. Εξ’ άλλου και τα συστήματα ποιότητας δεν έχουν χαρακτήρα εισπρακτικό και επιβολής ποινών. Ζητάνε, τα όποια προβλήματα να εντοπισθούν, να εξετάζονται σε βάθος και να προβαίνουμε σε διορθωτικές κινήσεις.
Στη νέα σαιζόν που ξεκινάει, αυτά τα λίγα αλλά θεμελιώδη συστατικά της ποιοτικής υπηρεσίας να ληφθούν υπ’ όψη απ’ όλους τους εμπλεκομένους. Το
commitment των Πλοιάρχων είναι δεδομένο και θα επιδιώξουμε να το έχουμε και απ’ όλους τους άλλους.
Μη μας διαφεύγει ότι κάποιοι διαρκώς καραδοκούν και με την παραμικρή ευκαιρία, αφού καταλλήλως τη μεγενθύνουν, ( έχουν τους τρόπους, τα ζήσαμε) να συκοφαντήσουν, να διασύρουν και να αμαυρώσουν τον κλάδο , τον χώρο, την Πατρίδα μας.

Ε.ΚΟΥΖΙΛΟΣ