Θέμα:                          Paris & Tokyo MoU / Απόδοση Κρατών Σημαίας και Αναγνωρισμένων Οργανισμών 
Εφαρμογή:                Σε όλα τα πλοία. 
Περίληψη:                  
Η εγκύκλιος γνωστοποιεί την κατάταξη βάσει απόδοσης των Κρατών Σημαίας και των Αναγνωρισμένων Οργανισμών σύμφωνα με την Γραμματεία του Paris MoU.  


Η Γραμματεία του Paris MοU δημοσίευσε τους πίνακες απόδοσης των Κρατών των Σημαιών, στους οποίους η Ελλάδα περιλαμβάνεται σταθερά στον Λευκό Κατάλογο (White List) ανάμεσα σε 46 συνολικά χώρες. Επιπλέον στην ίδια δημοσίευση γνωστοποιείται ο πίνακας των Αναγνωρισμένων Οργανισμών. Τις πρώτες 12 θέσεις (high performance level) καταλαμβάνουν μέλη του IACS και ο τουρκικός νηογνώμονας, ενώ στην επόμενη κατηγορία (medium performance level) έχουν καταταγεί τα υπόλοιπα δύο μέλη του IACS: ινδικός και κροατικός νηογνώμονας μαζί με τον ελληνικό. Σημειώνεται ότι από 1.7.2014 οι ανωτέρω πίνακες έχουν τεθεί σε εφαρμογή και χρησιμοποιούνται ήδη για τον υπολογισμό του προφίλ επικινδυνότητας των πλοίων (SRP), ενώ από 1.1.11 πλοία που φέρουν σημαία, η οποία περιλαμβάνεται στο Μαύρο ή Γκρι κατάλογο, υπόκεινται σε αυξημένους και στοχευμένους ελέγχους. Εάν μάλιστα έχουν υποστεί πολλαπλές κρατήσεις τους επιβάλλεται το μέτρο της απαγόρευσης κατάπλου σε λιμένες και αγκυροβόλια (banning). Περισσότερα στοιχεία μπορεί να αναζητηθούν στην Ετήσια Έκθεση (Annual Report) του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων (Paris MOU) για το Port State Control (PSC) που θα είναι διαθέσιμη εντός του τρέχοντος μηνός στην ιστοσελίδα
www.parismou.org. Ομοίως, όπως προκύπτει από την δημοσιευθείσα ετήσια Έκθεση της Γραμματείας της Περιοχικής Συμφωνίας του Μνημονίου Συνεννόησης των χωρών της Ασίας (Tokyo MoU) στην ιστοσελίδα http://www.tokyo-mou.org//doc/ANN13.pdf , η χώρα μας συμπεριλαμβάνεται στον Λευκό κατάλογο των Κρατών Σημαίας.