Θέμα:             Port State Control - Paris MOU and Tokyo MOU /
                        Στοχευμένη Εκστρατεία Ελέγχου των Ωρών Ανάπαυσης του Πληρώματος (
STCW 2010) των πλοίων

Περίληψη:     Η εγκύκλιος παρέχει πληροφόρηση σχετικά με επερχόμενη εκστρατεία ελέγχου από επιθεωρητές κρατών λιμένων στις ώρες ανάπαυσης του πληρώματος των πλοίων που καταπλέουν στα λιμάνια των χωρών μελών των MOUs που αναφέρονται στο πεδίο της εφαρμογής.

Attachment to Circular 7306