Θέμα:             ΗΠΑ / USCG - Διευκρινίσεις του ICS για την παράταση εγκατάστασης συστημάτων διαχείρισης θαλάσσιου έρματος

Εφαρμογή:     Σε όλα τα πλοία που υποχρεούνται να εγκαταστήσουν σύστημα διαχείρισης θαλάσσιου έρματος εφόσον προτίθενται να απορρίψουν έρμα στην περιοχή των ΗΠΑ

Περίληψη:     Περαιτέρω διευκρινίσεις του 
ICS για την χορήγηση παρατάσεων σε υπόχρεα πλοία που δεν επιθυμούν να εγκαταστήσουν εναλλακτικό σύστημα διαχείρισης θαλ. έρματος AMS 

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν από μέλη του το ICS εξέδωσε την επισυναπτόμενη εγκύκλιο που είναι σχετική με το θέμα. Όπως θα διαπιστώσετε δεν έχει αλλάξει η πολιτική της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ (USCG), όπως  είχε ανακοινωθεί με το CG-OES Policy Letter No. 13-01 και με το οποίο καθορίσθηκαν οι όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση παρατάσεων εγκατάστασης εγκεκριμένων από τις ΗΠΑ συστημάτων. 

Στην εγκύκλιο αυτή σημειώνεται από τον ICS ότι προς το παρόν κανένα σύστημα διαχείρισης θαλ. έρματος (BWMS) δεν έχει λάβει έγκριση τύπου από την USCG και επιβεβαιώνεται ότι η τελευταία χορηγεί για το λόγο αυτό παρατάσεις με καταληκτική ημερομηνία την 1.1.2016 σε υπόχρεα πλοία που επιθυμούν να μην εγκαταστήσουν εναλλακτικό σύστημα διαχείρισης (AMS), δηλαδή εγκεκριμένο μεν από τον ΙΜΟ σύστημα διαχείρισης θαλ. έρματος, αλλά το οποίο στερείται προς το παρόν της έγκρισης τύπου της USCG.

USCG EXTENTION BALLAST TREATMENT 1

USCG EXTENTION BALLAST TREATMENT 2

USCG EXTENTION BALLAST TREATMENT 3