Θέμα:             ΗΠΑ / USCG – Επικαιροποιημένη οδηγία προς επιθεωρητές και αξιωματικούς της Αρχής του Λιμένα για την διαπίστωση συμμόρφωσης προς το Vessel General Permit (VGP) της Environmental Protection Agency (EPA)

 

Εφαρμογή:     Σε όλα τα εμπορικά πλοία μήκους 79 ποδών και άνω ανεξαρτήτως σημαίας που καταπλέουν σε λιμένες των ΗΠΑ.

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι η Αμερικανική Ακτοφυλακή (USCG) εξέδωσε πρόσφατα επικαιροποιημένη οδηγία, υπό μορφή ερωτηματολογίου, για την υποβοήθηση του ελεγκτικού έργου (Job Aid) των επιθεωρητών της προς  διαπίστωση της συμμόρφωσης προς το Vessel General Permit (VGP) της Environmental Protection Agency (EPA). Το κείμενό της διατίθεται στην ιστοσελίδα:

 

http://www.uscg.mil/hq/cgcvc/cvc2/policy/epolicy/epa/VGP_Job_Aid_71514.pdf

ή την

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5u7RozdsnTYJ:www.uscg.mil/hq/cgcvc/cvc2/policy/epolicy/epa/VGP_Job_Aid_71514.pdf+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=gr

 

Το αρχικό κείμενο της εγκυκλίου CG-543 Policy Letter 11-01της USCG που στην παρ. 6 επεξηγεί συνολικά τη διαδικασία, διατίθεται στην ιστοσελίδα

 

https://homeport.uscg.mil/mycg/portal/ep/programView.do?channelId=-17679&programId=12861 επιλέγοντας τον σύνδεσμο CG-543 Policy Letter 11-01.