Θέμα:              ΗΠΑ - Ηλεκτρονική υποβολή αναφοράς μη διαθεσιμότητας καυσίμου χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο για την ECA της Βορείου Αμερικής 

Εφαρμογή:     
Σε  όλα τα πλοία που υπάγονται στις διατάξεις του Παραρτήματος VI της Δ.Σ. MARPOL.

 

Περίληψη:      Ενημέρωση για την ηλεκτρονική υποβολή αναφοράς μη διαθεσιμότητας καυσίμου σε περίπτωση αδυναμίας του πλοίου να εφοδιασθεί με καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο που απαιτείται  να χρησιμοποιούνται στην Emission Control Area της Βορείου Αμερικής. 


Έχουμε την τιμή να σας υπενθυμίσουμε ότι την 26.6.2012 η Environmental Protection Agency (EPA) των ΗΠΑ εξέδωσε προσωρινές οδηγίες για τους πλοιοκτήτες και διαχειριστές πλοίων με τις οποίες διευκρινίζει πως θα εφαρμοσθούν οι απαιτήσεις του Κανονισμού 18 του αναθεωρημένου Παραρτήματος VI της Δ.Σ. MARPOL για τη διαθεσιμότητα καυσίμων και για την χρήση αναφορών Fuel Oil Non-Availability Reports (FONARs) όταν τα πλοία αδυνατούν να εφοδιασθούν με καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο που απαιτείται να χρησιμοποιούνται στην Emission Control Area της Βορείου Αμερικής (1,0% από 1.8.2012 και 0,1% από 1.1.2015). 

H EPA δημιούργησε πρόσφατα ένα portal (διαδικτυακή πύλη), το Fuel Oil Non-Availability Disclosure (FOND), για την ηλεκτρονική υποβολή των FONARs. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν FONAR στην EPA θα πρέπει πλέον να ζητήσουν FONAR σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του FOND και να υποβάλλουν τα συμπληρωμένα FONARs μέσω του ίδιου portal

Οδηγίες για την εγγραφή και υποβολή του FONAR χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή πύλη του FOND παρατίθενται στην ιστοσελίδα

http://www2.epa.gov/enforcement/north-american-emission-control-area-electronic-fuel-oil-non-availability-disclosure 

Το κείμενο των Οδηγιών διατίθεται στην ιστοσελίδα

http://www2.epa.gov/sites/production/files/documents/finalfuelavailabilityguidance-0626.pdf