ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7051/7-12-2012

Θέμα:             Αναθεωρημένο Παράρτημα V της Δ.Σ MARPOL-Οδηγίες τήρησης Νέου Βιβλίου Απορριμμάτων 

 

Εφαρμογή:   Σε κάθε πλοίο ολικής χωρητικότητας 400(gt) και άνω.

Σχετικά:         Εγκύκλιος ΕΕΕ 6828/2.8.2011

Περίληψη:     Με εγκύκλιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου παρέχονται οδηγίες για την τήρηση του Νέου Βιβλίου Απορριμμάτων που πρέπει να τηρείται από τα πλοία από 1.1.2013.

 

 

ATTACHMENT 1

 

ATTACHMENT 2

 


Θέμα:        IMO / Αναθεωρημένο Παράρτημα V της Δ.Σ MARPOL - Διόρθωση οδηγιών τήρησης Νέου Βιβλίου Απορριμμάτων


Εφαρμογή: Σε κάθε πλοίο ολικής χωρητικότητας 400(gt) και άνω.
 

Με εγκύκλιό της η Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου γνωστοποιεί ότι λόγω τυπογραφικού λάθους στην δεύτερη παράγραφο της Ενότητας 9 του Κεφαλαίου ΙΙΙ «Απαιτήσεις Δ.Σ. MARPOL 73/78» των οδηγιών για την τήρηση του Νέου Βιβλίου Απορριμμάτων αναγράφεται η φράση «με οπές όχι μεγαλύτερες των 12 χιλιοστών» αντί της ορθής «με οπές όχι μεγαλύτερες των 25 χιλιοστών». 


Θέμα:            ΥΝΑ/ 
Αναθεωρημένο Παράρτημα V της Δ.Σ MARPOL – Συνοδευτικό έγγραφο του Βιβλίου Απορριμμάτων

Εφαρμογή:     
Σε κάθε πλοίο ολικής χωρητικότητας 400(gt) και άνω από 1/1/2013. 

H Διεύθυνση Μελετών – Κατασκευών του Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου παρέχει το επισυναπτόμενο έγγραφο το οποίο μπορεί να προσαρτάται στο Βιβλίο Απορριμμάτων προς αποφυγή σύγχυσης και παρερμηνειών κατά τον έλεγχο των Ελληνικών πλοίων από τις αρχές του Κράτους Λιμένα (Port State Control). 

ATTACHMENT