ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.E.E.

Η Ε.Ε.Ε. προκηρύσσει υποτροφίες :

Μεταπτυχιακών σπουδών $ 15.000

Μεταπτυχιακών σπουδών σε χώρες ΕΕ

Μεταπτυχιακών σπουδών σε παιδιά ναυτικών