ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΙΖΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Η.Π.Α.

Σύμφωνα με επιστολή της Αμερικανικής Πρεσβείας θα γίνουν αλλαγές στη διαδικασία χορήγησης

βίζας για τις Η.Π.Α. σε ναυτικούς.

Οι συνάδελφοι που προτίθενται να ταξιδέψουν στις Η.Π.Α. παρακαλούνται να κλείσουν ραντεβού

με το Αμερικανικό Προξενείο έγκαιρα.

Νεώτερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν όταν τις παραλάβουμε.