ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

ΕΛΟΕΝ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

Αγαπητοί δικαιούχοι, Σε συνέχεια προηγουμένων ανακοινώσεων και επιστολών μας, σχετικά με την αλλαγή του τρόπου χορήγησης των Οικογενειακών Επιδομάτων, σας υπενθυμίζουμε τα εξής:

1.Από το 2007 οι πληρωμές θα γίνονται κυρίως με πίστωση λογαριασμών δικαιούχων που τηρούνται στη Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλες Τράπεζες του εσωτερικού που συμμετέχουν στο διατραπεζικό ηλεκτρονικό σύστημα κεφαλαίων Diastransfer (Dias).
2.Για το σκοπό αυτό, κάθε δικαιούχος, θα πρέπει, εκτός από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για κάθε περmτωση, να μας υποβάλλει ή να μας αποστέλλει και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βλιαρίoυ καταθέσεων της Τράπεζάς του και κατά προτίμηση της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος που ο ΕΛΟΕΝ έχει συμβληθεί, όπου θα αναγράφονται ευκρινώς ο Τραπεζικός Λογαριασμός και ο αριθμός ΙΒΑΝ.
(Διεθνής τραπεζικός αριθμός) 
3.Εάν οι δικαιούχοι Ναυτικοί αποστέλλουν τα δικαιολογητικά τους χωρίς τη φωτοτυπία αυτή, θα μπορούν να επιλέγουν τους άλλους δύο τρόπους. Δηλαδή, ή την πληρωμή τους μέσω Ταχυδρομείου, ή με το σύστημα της αμεσης πληρωμής δια της προσελεύσεως στα γραφεία του ΕΛΟΕΝ κατά την ημερομηνία που θα αναγράφεται στην αίτηση.
4.Σας υπενθυμίζουμε ότι οι φωτοτυπίες της πρώτης σελίδας των βιβλιαρίων ΑΛΛΩΝ ΊΡΑΠΕΖΩΝ γίνονται δεκτές. Δυστυχώς όμως στις περιπτώσεις αυτές οι δικαιούχοι θα επιβαρύνονται με τραπεζική προμήθεια ποσού € 1,10.
5.Προκειμένου να καθιερωθεί η νέα διαδικασία, κατά τη χορήγηση του νέου επιδόματος, θα προηγηθούν οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν να πληρωθούν με τραπεζικούς λογαριασμούς, θα ακολουθήσουν μέσω ΕΛ-ΤΑ (ταχυδρομικές επιταγές) και τελευταία η άμεση πληρωμή, δια της προσελεύσεως στα Γραφεία του ΕΛΟΕΝ, βάσει της ημερομηνίας που θα αναγράφεται στην αίτησή τους.
6.Οι δικαιούχοι που θα προτιμήσουν να πληρωθούν με την ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΉ, δηλαδή με τις Τραπεζικές επιταγές από την υπηρεσία μας, θα πληρωθούν αργότερα.

Αγαπητοί δικαιούχοι, Οι αλλαγές αυτές σκοπό έχουν τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση.
Προσπαθούμε και θέλουμε να σας απαλλάξουμε από την πολύωρη καθυστέρηση και άσκοπη αναμονή, τόσο στην υπηρεσία μας όσο και στις Τράπεζες.
Με τον τρόπο αυτό, καταθέτοντας ή αποστέλλοντας τα δικαιολογητικά σας, θα πιστώνεται ο τραπεζικός σας λογαριασμός μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και εσείς θα μπορείτε, είτε να εισπράξετε τα χρήματά σας, είτε να τα αφήσετε στo λογαριασμό σας έντοκα.

ΚΑΛΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

ΘΩΜΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ./ΕΛΟΕΝ