ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ Ν.Α.Τ.