ΕΣΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
Φίλωνος 97 - 99, 185 35 Πειραιάς, Telefax; 010- 4113.029
ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Αρμόδιος: Α. Αρσενικού, Τηλέφωνο: 4176059

Πειραιάς 15 Σεπτεμβρίου 2006

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας ότι, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Εστία Ναυτικών θα χορηγήσει Χρηματικά Βραβεία σε παιδιά ναυτικών (εν ενεργεία και συνταξιούχων) που φοίτησαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) της χώρας το ακαδημαϊκό έτός 2005-2006.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εστία Ναυτικών, Φίλωνος 97-99 στον Πειραιά ή στα τηλέφωνα 4176.059 και 4178.993 (παροχή Χρηματικών Βραβείων).