ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΠΑΣΧΑ 2010 ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ 1/3/2010 ΩΣ 26/3/2010