ΑΥΞΗΣΕΙΣ  5 % ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ ΑΝΩ 4500 DWT

ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ   &   ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ

ΠΟΡΘΜΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ