ΝΕΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ    ΦΕΚ_2060    ΦΕΚ_2078

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ    ΦΕΚ_2079

ΠΟΡΘΜΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ     ΦΕΚ_2146

ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΩΣ 4500 DWT

ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ ΑΝΩ 4500 DWT