ΝΕΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ            ENGLISH

ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ          ENGLISH

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ 

ΠΟΡΘΜΕΙΑ

ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ