Υ.ΝΑ.Ν.Π./CIRCULAR 8556. Προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση αλλαγών πληρωμάτων στον Καναδά και στο Χονγκ Κονγκ

COVID-19 - 24/08/2021

Υ.ΝΑ.Ν.Π./CIRCULAR 8556. Προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση αλλαγών πληρωμάτων στον Καναδά και στο Χονγκ Κονγκ

Σε πλοία που προσεγγίζουν για τον πιο πάνω σκοπό.