Καλό Πάσχα. Υγεία, Αισιοδοξία, Αδελφοσύνη…..

Π.Ε.Π.Ε.Ν - 26/04/2021

Καλό Πάσχα. Υγεία, Αισιοδοξία, Αδελφοσύνη…..

Ο Πρόεδρος
και το
Διοικητικό Συμβούλιο της
Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων
Εμπορικού Ναυτικού

εύχονται

Υγεία, Αισιοδοξία, Αδελφοσύνη, Δύναμη, Ελπίδα,
για ένα καλύτερο αύριο!

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

 

ΑΡΧΕΙΑ