Ιστορία

28/10/2020

Η Πανελλήνια “Επαγγελματική” Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού ιδρύθηκε στις 13 Ιουνίου 1916, με έγκριση του καταστατικού της από το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αριθμός απόφασης 766.

Αργότερα, το καταστατικό της τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις:

  • Αριθμός 2020, της 9ης Οκτωβρίου 1935, του Πρωτοδικείου Πειραιά,
  • Αριθμός 1984, της 24ης Ιουνίου 1953, του Πρωτοδικείου Πειραιά,
  • Αριθμός 35 της 18ης Νοεμβρίου 1968, του Πρωτοδικείου Πειραιά,
  • Αριθμός 7/1977, του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.

Μετά και την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της, η Ένωση απόκτησε τον τίτλο: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΑΞΕΩΣ.

Η επίσημη επωνυμία της Ένωσης στην Αγγλική γλώσσα είναι: MASTER’S AND MATES UNION OF GREEK MERCHANT MARINE.

Έδρα της Π.Ε.Π.Ε.Ν είναι ο Πειραιάς.