Π.Ε.Π.Ε.Ν. Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2021

Π.Ε.Π.Ε.Ν - 10/07/2021

Π.Ε.Π.Ε.Ν. Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Π.Ε.Ν. κατά την συνεδρίασή του την 17η Ιουνίου 2021 και σύμφωνα με το καταστατικό της, αποφάσισε την σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν. ΠΑΣΗΣ ΤΑΞΕΩΣ για την 13η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στα γραφεία της Π.Ε.Π.Ε.Ν., Κολοκοτρώνη 102-104, Πειραιάς με τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διοικητικός Απολογισμός 2021

2. Οικονομικός Απολογισμός 2021

3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 2020

4. Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής 2021

5. Ψηφοφορίες για τα παραπάνω θέματα που θα γίνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών της Γενικής Συνέλευσης

6. Λήψη απόφασης για την εκλογή εκπροσώπων για την ΓΣΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.2224/1994

7. Συνδικαλιστικές εξελίξεις και λήψη αποφάσεων.

8. Προγραμματισμός Δράσης 2021

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί με τα ίδια παραπάνω
  θέματα :

Την 14η Ιουλίου 2021

Ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στην Αίθουσα Συνεδρίων της Π.Ε.Π.Ε.Ν. (οδός Κολοκοτρώνη 100 - Πειραιάς, 4ος όροφος) και θα συνεχισθεί από ώρα 18:00 με την έναρξη των ψηφοφοριών στην αίθουσα μελών των γραφείων της Π.Ε.Π.Ε.Ν. (Κολοκοτρώνη 102-104, Πειραιάς, 5ος όροφος) όπου θα επαναρχίσουν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή της Εξελεγκτικής Επιτροπής 2021 έως την ώρα 20:00 της ιδίας ημέρας. Η ψηφοφορία θα συνεχιστεί την επομένη 15η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη από την ώρα 10:00 έως την ώρα 16:00.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 (ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ), ΩΡΑ 16:00, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Π.Ε.Π.Ε.Ν.

1. Έναρξη Γενικής Συνέλευσης

2. Υποβολή υποψηφιοτήτων για Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής 2021 (16:00 - 17:00)

3. Εκλογή ψηφολεκτικής επιτροπής για τις ψηφοφορίες

4. Διοικητικός Απολογισμός 2020

5. Οικονομικός Απολογισμός 2020

6. Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής 2021

7. Ομιλίες

8. Ψηφοφορίες για τα παραπάνω θέματα

9. Λήψη απόφασης για την εκλογή εκπροσώπων για την Γ.Σ.Ε.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.2224/1994

10. Συνδικαλιστικές εξελίξεις και λήψη αποφάσεων

11. Προγραμματισμός Δράσης 2021

12. Διακοπή και μεταφορά των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης στην αίθουσα μελών των γραφείων της Π.Ε.Π.Ε.Ν.

13. Έναρξη ψηφοφοριών ώρα 18:00 για την Εκλογή Εξελεγκτικής
      Επιτροπής 2021
      Διακοπή των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης την ώρα 20.00 προκειμένου οι ψηφοφορίες να συνεχιστούν την
     15η Ιουλίου 2021, ώρα 10:00, στην αίθουσα μελών της Π.Ε.Π.Ε.Ν.

 

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 (ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ), ΩΡΑ 10:00, ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Π.Ε.Π.Ε.Ν.

1. Ώρα 10:00 συνέχιση ψηφοφοριών

2. Ώρα 16:00 πέρας ψηφοφοριών

3. Πέρας Γενικής Συνέλευσης                                             

 

 

                                     Εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Γενικός Γραμματέας                                                            Ο Πρόεδρος
                                                              
  Νικόλαος Θεοδόσης                                                      Εμμανουήλ Τσικαλάκης                                                                                              

ΑΡΧΕΙΑ