2. Εφαρμογή υποχρεωτικού μέτρου διαγνωστικού ελέγχου νόσησης….

COVID-19 - 23/04/2021

2. Εφαρμογή υποχρεωτικού μέτρου διαγνωστικού ελέγχου νόσησης….

Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία.

Έγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΔΝΕΡ 2ο Α.Π. 2242.1/288782021 από 22-04-2021