Α.Ε.Ν. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ/ Επαναπροκήρυξη για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών

Α.Ε.Ν. - 24/01/2023

Α.Ε.Ν. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ/ Επαναπροκήρυξη για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών

… διδακτικού έτους 2022-2023.