ΑΕΝ / ΧΙΟΥ. Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού…

Α.Ε.Ν. - 06/11/2023

ΑΕΝ / ΧΙΟΥ. Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού…

… με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωριαία αντιμισθία, για τα διδακτικά έτη 2023-2024 & 2024-2025.