Α.Ε.Ν Ηπείρου. Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές και το προσωπικό

Α.Ε.Ν. - 07/02/2022

Α.Ε.Ν Ηπείρου. Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές και το προσωπικό

…ως προς την παροχή θέρμανσης, αλλά ως και προς άλλες ελλείψεις σχετικές με τη λειτουργία των υποδομών της Σχολής.

Επιστολή της Π.Ε.Π.Ε.Ν προς τον Υ.ΝΑ.Ν.Π κ. Γιάννη Πλακιωτάκη.