ΑΕΝ / ΚΑΛΥΜΝΟΥ. Γνωστοποίηση ανάρτησης επαναπροκήρυξης …

Α.Ε.Ν. - 06/11/2023

ΑΕΝ / ΚΑΛΥΜΝΟΥ. Γνωστοποίηση ανάρτησης επαναπροκήρυξης …

… για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών διδακτικών ετών 2023-2024 και 2024-2025.