Α.Ε.Ν. Κρήτης. Επαναπροκήρυξη Πρόσληψης Ε.Ε.Π.

Α.Ε.Ν. - 16/02/2022

Α.Ε.Ν. Κρήτης. Επαναπροκήρυξη Πρόσληψης Ε.Ε.Π.

Προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των διδακτικών ετών 2021-2022 και 2022-2023 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο).