Α.Ε.Ν. ΚΡΗΤΗΣ/ Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ειδικότητας Μαθηματικού

Α.Ε.Ν. - 18/01/2023

Α.Ε.Ν. ΚΡΗΤΗΣ/ Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ειδικότητας Μαθηματικού

… για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.