Α.Ε.Ν. ΚΥΜΗΣ. Προκήρυξη – Επαναπροκήρυξη

Α.Ε.Ν. - 20/05/2022

Α.Ε.Ν. ΚΥΜΗΣ. Προκήρυξη – Επαναπροκήρυξη

Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ΚΥΜΗΣ.