Α.Ε.Ν Μακεδονίας. Επαναπροκήρυξη πρόσληψης έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού

Α.Ε.Ν. - 15/10/2021

Α.Ε.Ν Μακεδονίας. Επαναπροκήρυξη πρόσληψης έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού

Ακαδημαϊκών ετών 2021-22 και 2022-23.