Α.Ε.Ν. ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ. Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού διδακτικού έτους 2022-2023

Α.Ε.Ν. - 16/11/2022

Α.Ε.Ν. ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ. Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού διδακτικού έτους 2022-2023

… με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού