ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. Προκήρυξη για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών

Α.Ε.Ν. - 25/07/2023

ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. Προκήρυξη για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών

… διδακτικών ετών 2023-2024 & 2024-2025.