ΑΕΝ/ΚΑΛΥΜΝΟΥ. Ανάρτηση Προκήρυξης για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών

Α.Ε.Ν. - 21/07/2023

ΑΕΝ/ΚΑΛΥΜΝΟΥ. Ανάρτηση Προκήρυξης για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών

… διδακτικών ετών 2023-2024 και 2024-2025.