ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Επαναπροκήρυξη για πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού

Α.Ε.Ν. - 16/12/2022

ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Επαναπροκήρυξη για πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού

Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.