ΑΕΝ/Μακεδονίας, Επαναπροκήρυξη πρόσληψης έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού….

Α.Ε.Ν. - 23/03/2022

ΑΕΝ/Μακεδονίας, Επαναπροκήρυξη πρόσληψης έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού….

…. (Επιστημονικών Συνεργατών Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων), για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-22 & 2022-23.