ΑΕΝ/ΣΥΡΟΥ. Προκήρυξη για την πρόσληψη εκτάκτου εκπαιδευτικού προσωπικού

Α.Ε.Ν. - 22/07/2023

ΑΕΝ/ΣΥΡΟΥ. Προκήρυξη για την πρόσληψη εκτάκτου εκπαιδευτικού προσωπικού

... για την περίοδο 2023-24 και 2024-25.