ΑΕΝ/ΥΔΡΑΣ. Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Α.Ε.Ν. - 25/07/2023

ΑΕΝ/ΥΔΡΑΣ. Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

… για τα διδακτικά έτη 2023-2024 και 2024-2025.