Αίτημα των 13 Ναυτεργατικών Σωματείων για άμεση σύγκληση της Διοίκησης της Π.Ν.Ο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 31/05/2021

Αίτημα των 13 Ναυτεργατικών Σωματείων για άμεση σύγκληση της Διοίκησης της Π.Ν.Ο

Προς:
Γ.Γ. ΠΝΟ
Γ. Χαλά

Αίτημα των 13 Ναυτεργατικών Σωματείων για άμεση σύγκληση της Διοίκησης της ΠΝΟ

Μετά την ομόφωνη απόφαση που έλαβε το σημερινό ειδικό Γενικό Συμβουλίου της ΠΝΟ εγκρίνοντας την σχετική απόφαση της Διοίκησης που λήφθηκε στις 27/4/2021, ζητούμε την άμεση σύγκληση της Διοίκησης έως την Τετάρτη 2/6/2021 και στην οποία θα διαβιβαστεί η σχετική απόφαση προκειμένου να καθοριστούν όλες οι σχετικές ενέργειες που προβλέπονται από το καταστατικό στην κατεύθυνση πραγματοποίησης του έκτακτου συνεδρίου των αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας.

Πειραιάς 31/5/2021

 

Οι Διοικήσεις των Σωματείων

Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν

Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Ε.Ν

Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Ε.Ν

Πανελλήνια Ένωση Αρχιθαλαμηπόλων – Θαλαμηπόλων Ε.Ν

Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»

Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση Μαγείρων Ε.Ν

Πανελλήνια Ένωση Ηλεκτρολόγων – Ηλεκτρονικών Ε.Ν

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Οικονομικών Αξιωματικών Ε.Ν

Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών ΜΕΚ Ε.Ν

Πανελλήνια Ένωση Φροντιστών Ε.Ν

Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Τροφοδοσίας Ε.Ν

Πανελλήνια Ένωση Πρακτικών Πλοιάρχων – Κυβερνητών Ε.Ν

Πανελλήνια Ένωση Ναυτών M/S - Π/Κ - Ο/Γ

 

 

ΑΡΧΕΙΑ