Αναβολή έναρξης επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας (ΕΕΝΘ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 19/12/2023

Αναβολή έναρξης επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας (ΕΕΝΘ)