Ανακοίνωση 8 Ναυτεργατικών Σωματείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 04/03/2021

Ανακοίνωση 8 Ναυτεργατικών Σωματείων

Για την επιτυχία της τριήμερης απεργιακής κινητοποίησης και τη συνέχιση του αγώνα μέχρι να καταργηθούν όλες οι αντεργατικές, αντιασφαλιστικές και αντισυνδικαλιστικές διατάξεις κάθε νόμου!