Ανακοίνωση Π.Ν.Ο για τη 48ωρη Απεργία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 02/11/2021

Ανακοίνωση Π.Ν.Ο για τη 48ωρη Απεργία

Προς τους Έλληνες Ναυτεργάτες.