Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν Πλοιάρχων Μακεδονίας

Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. - 24/11/2021

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν Πλοιάρχων Μακεδονίας

Για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2021-2022.