Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. - 01/11/2021

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού/ Πλοιάρχων (ΚΕΣΕΝ/Π) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προτίθεται να προσλάβει, για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2021-2022, ωρομίσθιο καθηγητή Ναυπηγό Μηχανολόγο Μηχανικό.