Ανακοίνωση πρόσληψης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./ΡΗ – ΡΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ - 20/07/2021

Ανακοίνωση πρόσληψης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./ΡΗ – ΡΕ

Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Ραδιοηλεκτρονικών – Ραδιοεπικοινωνιών.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ.