Ανακοίνωση της Γραμματείας του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων (Paris MoU)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 13/10/2021

Ανακοίνωση της Γραμματείας του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων (Paris MoU)

Σχετικά με την αυξημένη πρόσβαση σε δεδομένα επιθεωρήσεων.