Ανακοίνωση της Π.Ν.Ο., μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό ΝΑ.Ν.Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 22/09/2021

Ανακοίνωση της Π.Ν.Ο., μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό ΝΑ.Ν.Π.

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του νέου Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας και των Προέδρων – Μελών της Διοίκηση της Π.Ν.Ο. – των Πρωτοβάθμιων Σωματείων της δύναμής της, με τον Υπουργό Ναυτιλίας και διάφορους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου.